“Bữa tiệc gọi vốn” ảm đạm – Cơ hội nào cho Start-Up 2023?

Theo công ty dữ liệu Preqin, trong Quý 4/2021 có 620 quỹ huy động được vốn nhưng con số đó giảm xuống chỉ còn 226 trong năm 2022. Những quỹ còn tiền thì lại thận trọng khi giải ngân. Nhiều nhận định cho rằng chỉ trong vài năm tới, 50% quỹ đầu tư mạo hiểm…